IFS Temel1™ — katlı uygulama mimarisi ve teknoloji

IFS Finans

IFS Uygulamalarının entegre bir parçası olan IFS Finans, ne kadar çeşitlendirildiğine bakılmaksızın tüm finansal faaliyetlerinizi bir araya getirir. Tasarım yoluyla paralel şirketleri çok çeşitli para birimleri, mevzuatlar, iş modelleri ve muhasebe ilkeleri üzerinden yönetebilen bir şirket/çoklu şirket uygulamasıdır. IFS Finans ile uçtan uca entegrasyon elde edersiniz. Şirket açısından kritik tüm bilgileriniz gerçek zamanlı olarak erişilebilir olduğundan büyüme planlarınızı şimdi ve gelecekte desteklemek için şirket performansını doğru şekilde ölçebilir ve önemli kararları hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Konsolide Hesaplar
IFS Konsolide Hesaplar™ şirket grubunuza finansal verileri hızlı bir şekilde toplama ve birleştirme yeteneği vererek, şirket performansınızı tam olarak kontrol altına almanızı sağlar. Tek bir konumdaki herhangi bir şirketten gelen verileri birleştirebilir, bağlı kuruluştan ana şirkete farklı hesap çizelgeleri, bütçeler ve para birimleri eşleştirebilirsiniz. Gerektiği zaman, dönem içinde alınan yardımcı verilerin anlık görüntüleri ve güncel konsolide finansal bilgiler yönetim tarafından görüntülenebilir.
Finansal Şirket Planlaması
IFS  Finansal Şirket Planlaması™ hem tekil şirketler hem de konsolide bazda bütçe, tahmin ve diğer finansal planları oluşturma sürecini destekler. IFS Finansal Şirket Planlaması, müşteri tanımlı planlama modellerine dayanan, talep odaklı planlamayı destekleyen, entegre ve merkezi olarak kontrol edilebilen bir planlama aracı sunar. Şirketler, personel planlamasından, gelir ve maliyet planlaması ile bilanço ve nakit akışına kadar, farklı ihtiyaçları karşılamak için amaca yönelik planlama biçimlerine sahip olabilir. Farklı varsayımlara dayanan farklı senaryolar yönetilebilir ve karşılaştırılabilir.
Nakit Akışı
IFS Nakit Akışı™ seçtiğiniz çeşitli senaryolara dayanarak esnek likidite analizleri sunar. Nakit pozisyonunuzun projeksiyonlarını oluşturmak için satış siparişleri, satınalma siparişleri, alacak ve borç hesaplarını kullanabilirsiniz. Şirketinizi daha iyi nakit yönetimi ve stratejik karar alma için analiz ederken bu bilgileri kullanabilirsiniz. Ek olarak, miktarlar temel para biriminizde veya ilgili işlem para birimlerinde ele alınabilir.
Proje Finans
IFS Proje Finans™ proje devam ederken veya kapandıktan sonra, yıllar boyunca istediğiniz zaman finansal açıdan perspektif bir görünüm sunar. Daha ayrıntılı bir analiz için veri işlem kaynağını da inceleyebilirsiniz. Entegre proje muhasebe kuralları, farklı sermayelendirme yöntemlerini ve gelir tanıma gereksinimlerini destekler.
e-Fatura
IFS e-Fatura™ manuel kayıt gerektiren fatura sayısını azaltarak tedarikçi faturalama iş akışını geliştirir ve otomatikleştirir. Yetenekler arasında fatura çıkışı, her bir kayıt satırının yetkilendirilmesi ve son kayıt yer alır. Tarama işlemi, 3. parti bir OCR ürünü gerektirir. Yetkilendirme ve satınalma siparişleriyle eşleştirmek için oluşturulmuş gelişmiş kurallar, fatura işlemesini önemli ölçüde hızlandırır. Olaylar, mesajlar ve tarih kayıtları süreci daha da iyileştirir ve takibi kolaylaştırır.
Borçlar Muhasebesi
IFS Borçlar Muhasebesi™ tedarikçi faturasını ve standart ödeme yöntemlerini basitleştirir ve eşleştirme yapabilmek amacıyla muhasebe kuralları ve satın alma işlevselliği ile entegredir. Kendi kendine faturalandırma desteği, fatura işlemlerini azaltır. Çeşitli para birimi ve ödeme seçenekleri bileşenin esnekliğine katkıda bulunurken, takip ve analiz özellikleri tam kontrol sağlar.
Alacaklar Muhasebesi
IFS Alacaklar Muhasebesi™ müşteri faturalandırma ve ödeme işlemlerini basitleştirir. Otomatik olarak rutin işlemlerin kodlamasını işler. Aynı zamanda güçlü müşteri kredisi izleme yetenekleri sağlar. Satış siparişleri ve muhasebe kuralları işlevselliği ile entegre olarak, hataları en aza indirmenize ve rutinleri basitleştirmenize yardımcı olur.
Sabit Kıymetler
IFS Sabit Kıymetler™ şirketlerin sabit kıymetler takibi ve amortisman hesaplarında kullanılır. Bu modülde Türk Mali Mevzuatı’nın gerektirdiği ekleme ve değişiklikler yapılmıştır. Aylık bilanço değeri için yapılan amortisman gider hesaplamaları, devletin açıkladığı oranlar doğrultusunda güncellenir. Diğer modüller ile entegredir. Varlık yönetimi yapan şirketlerin de tüm gereksinimlerini karşılar.
Genel Defter
IFS Genel Defter™ (Bütçe Yönetimi Dahildir) bir çok şirket ve iştiraklerden oluşan gruplarda, kademeli olarak en alt düzeyden en tepeye kadar, tüm finansal işlemlerin kaydı, analizi ve raporlaması için geliştirilmiştir. IFS Konsolide Hesaplar Modülü ile entegre çalışır. Her kayıtta üçüncü bir döviz cinsinden değer tutulur. Buna ek olarak, enflasyon muhasebesi hesaplamalarında kullanılmak üzere, düzeltilmiş TL değerin tutulduğu dördüncü bir alan oluşturulmuştur. Dönem sonu işlemleri bir başlık altında toplanmış ve değerleme, reeskont hesaplaması gibi yardımcı fonksiyonlar sisteme eklenmiştir.
•IFS Bütçe Yönetimi, IFS Uygulamalarında planlama, bütçeleme ve iş akışını yönetmek için güçlü bir araçtır. Kurumsal stratejinizi şirket genelinde sürücülerle ve bütçeleme sürecine ilişkin varsayımlarla belirlemek, puan kartı ve bütçe şablonları için hedef belirleme amacıyla kullanılabilir. Sürekli planlama ve aktarma tahminleme yöntemi desteği, kullanıcının süreci her aşamada izlemesini ve güncellemesini sağlar.

IFS İnsan Kaynakları Yönetimi™

IFS İnsan Kaynakları Yönetimi™ yeni, yetenekli personel aramayı düşündüğünüz andan, ayrılacağı veya emekli olacağı güne kadar personel yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlar. IFS Uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olan işe alım, işe alıştırma, kariyer planlama, geliştirme ve eğitim, sağlık ve güvenlik, zaman ve katılım, seyahat yönetimi ve bordro gibi gereksinimlere kadar İK’yı destekleyen kapsamlı bir araçtır. IFS İK, karar vermeyi ve planlamayı kolaylaştırır. Şirket yöneticileri ve bölüm yöneticilerinden personellere ve İK profesyonellerine kadar çok çeşitli rolleri desteklemektedir. Yönetim ve çalışanlar için self servis seçenekleriyle sunulmaktadır.

Personel & Yönetici Self Servis
IFS Personel & Yönetici Self Servis™ uygulaması, şirket personellerinin kendilerine açık bilgileri görmesi ve güncellemesi (örn. adres, telefon bilgileri vb.) için onlara açılan bir web sayfasıdır. Personeller sayfaya, şirket içinden olduğu gibi şirket dışından da internet yoluyla kolayca erişerek time-sheet (Adam/Saat) girişi, performans değerlendirme, eğitimlere başvuru, şirket içi pozisyonlara talep gibi birçok işlemi kolaylıkla yapabilir.
Zaman & Katılım Bildirim Yönetimi
IFS Zaman & Katılım Bildirim Yönetimi™ personellerinizin çalışma saatleri hakkındaki bilgilerin yönetilmesini kolaylaştırır ve personelin varlık- yokluğunun raporlanması ve yetkilendirilmesi için işlevsellik sağlar. Ücret kodu dağıtımı, esnek zaman, fazla mesai, vardiya primlerinin hesaplanması vb. otomatiktir ve merkezi kurallara göre kontrol edilir. Personel girişi aynı anda proje, bakım ve üretim sistemlerini beslediğinden kritik zamandan tasarruf edersiniz. Ayrıca, yetkilendirilmiş işlemler, harici bir bordro sistemine de aktarılabilir. Bu, personellerin devamsızlık süreleri üzerinde devamsızlık planlama ve talep etme gibi eylemlerle geniş bir kontrol alanı sağlar. Self-servis işlevselliği, personellere ve yöneticilere zaman ve katılım işlemleri oluşturmak, sürdürmek, yetkilendirmek ve analiz etmek için etkili ve kolay erişilebilir bir araç sunar.
Masraf Yönetimi
IFS Masraf Yönetimi ™ vergi hesaplamalarından seyahat indirimlerine ve kredi kartı işlemlerinin sisteme alınmasına kadar her şeyi otomatikleştirir. Şirketinizin masraf yönetimi ve raporlama sistemini kolaylaştırır ve basitleştirir. Ön ödemeler, denetleyiciye avans yetkilendirmesi, kilometre, çeşitli harcamalar ve eğlence olanakları sağlar. Gider tablosunun yetkilendirilmesinden ve onaylanmasından sonra, personele bağlı bordro sistemi veya doğrudan bir banka hesabına transfer/nakit ödemeyi destekleyen Personel Ödeme bileşeni aracılığıyla geri ödeme yapılır. Ek olarak, harcamalar bir proje faaliyetine veya takibi ve eylemleri kolaylaştırmak için bir iş emrine bağlanabilir. Self-servis işlevselliği, personellere ve yöneticilere gider raporlama, onaylama ve yetkilendirme için verimli ve kolay erişilebilir bir araç sağlar.
Bordro & Bordro İşlemleri Arayüzü
IFS Bordro & Bordro İşlemleri Arayüzü™ zaman ve masraf işlemlerini üçüncü taraf bordro sistemine aktarmak için gereken mantığı sağlayan bir penceredir. Bordro transferi başlatmak, bir transferi kaldırmak, yeniden çalıştırmak ve transfer sonuçlarını takip edebilmek gibi eylemleri gerçekleştirebileceğiniz bir mantık içerir.
Sağlık & Güvenlik Yönetimi
IFS Sağlık ve Güvenlik Yönetimi™ düzenleyici kurumlar tarafından belirtilen standartlara uyumu kolaylaştırmak için şirketinizdeki sağlık ve güvenlik süreçlerini düzenlemenizi sağlar ve şirketinizde sürekli iyileştirme sağlamaya yardımcı olur. Bir olay bilgilerini doldurduktan sonra uygun kişileri uyarmak için olay ve hastalık takibinden gerçekleştirilen işlere, güvenlik yönetimi, risk değerlendirmesi, tıbbi muayeneler, maddi tehlike bilgileri, ilk yardım lisansları ve dağıtım listelerine kadar geniş bir işlevsellik alanını kapsar.
•Olay bildirimi, olay faktörlerini kaydetmeyi, nedenini analiz etmeyi ve yinelemeyi önlemek için yapılması gereken düzeltici eylemleri tanımlamayı sağlar.
•Güvenlik yönetimi işlevi, güvenlik incelemelerinin programlanmasını ve bir kaza veya yaralanma meydana gelmeden önce sorunları veya düzenleme ihlallerini tespit etmeyi destekler.
•Risk değerlendirme özelliği, tehlike bilgilerini, olası zararları, riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılması gereken eylemleri günlüğe kaydederek risk değerlendirmelerinin planlanmasını ve uygulanmasını kolaylaştırır.
Personel Gelişimi & Eğitim Yönetimi
IFS Personel Gelişimi & Eğitim Yönetimi™ personel mesleki gelişim süreçlerini yönetir. Bu süreçler arasında gözden geçirme ve değerlendirmeler, personel performansı, eğitim ve gelişim faaliyetleri, kariyer ve arka arkaya yönetim bulunmaktadır. Ayrıca;
IFS Yeterlilik & Personel Gelişimi, şirketinizin yeterlilik / beceri / yetkinlik gereksinimlerini tanımlayarak ve bunları mevcut kaynaklarınızla eşleştirerek, şirketiniz için stratejik insan kaynakları planları ve süreçleri oluşturmanıza yardımcı olur. Gereksinimler tanımlandıktan ve eşleştirildikten sonra, bunları işe alım, personellerin gelişimi, demode ya da fazla temsil edilen yeterliliklerin bir listesi için kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, beceri ve sertifikalar ekleyebilir, nitelikli kişilere belirli işleri atayabilirsiniz. Gözden geçirme, değerlendirme ve personel performansı süreçleri sağlanmaktadır.
Eğitim Yönetimi
IFS Eğitim Yönetimi™ iç eğitim operasyonları olan şirketlere kapsamlı destek sağlar. Eğitimler tamamlandıktan sonra personel dosyalarını otomatik olarak güncellerken, dahili eğitim gereksinimlerini derlemenizi ve bunları eğitim etkinliklerini planlamak için girdi olarak kullanmanızı sağlar. Yeterlilik açığı analiz sonuçlarına göre proactive eğitim önerileri otomatik olarak oluşturulabilir. Self-servis çözümü, çalışanlara ve yöneticilere şirket gereksinimlerini, personel gelişimi ve eğitim perspektifinden desteklemek için nitelik bilgilerini yönetmek ve analiz etmek için etkili ve kolay erişilebilir bir araç sunar.
İşe Alım
IFS İşe Alım™ işe alım işlemlerini, üçüncü parti aday başvuru izleme sistemleriyle (ATS) veri değişimini sağlayan bir pencerede desteklemektedir. Personel talebi gereklilikleri, işlem ve aday seçimi için başvuru takip sistemine gönderilir. Ardından, seçilen aday bilgileri daha sonraki işlemler ve işe alım faaliyetlerinin başlatılması için geri gönderilir.
Personel & Organizasyon Yönetimi
IFS Personel & Organizasyon Yönetimi™ şirketiniz içindeki konum ve organizasyon yapılarını sistemde işler, personellerin şirket gereksinimlerini ve faydalarını tanımlar. Personel verilerine kontrollü erişim sağlayarak, personellerle ilgili tüm süreçlerin yanı sıra çok şirketli ve matris organizasyonların kapsamlı bir şekilde çalışmasının temeli olarak hizmet ederken, personel bilgilerinin yönetimini kolaylaştırır. Çözüm, personel sayısının planlanması, boş pozisyonlar, disiplin ve şikâyet süreçleri ile personel anketleri için yapılan süreçlerden oluşmaktadır.
IFS Personel ve Yönetici Self Servis, yüksek veri kalitesi ve çalışan katılımı sağlayan eksiksiz bir yönetici ve personel self servis aracı sunar. Yöneticiler, ihtiyaçlarını karşılamak için İK ile ilgili görevleri yerine getirir. Personeller kendi verilerini günceller, izin, zaman ve gider raporları için başvuru yapar, niteliklerini günceller vb.

IFS Mühendislik™

IFS Mühendislik bileşenleri, tasarım öğelerini, ürünleri, montajları ve tesisleri belirlemenizi ve yapılandırmanızı kolaylaştırır. Revizyonlar dahil olmak üzere ilgili tüm dokümantasyonun yönetimini kolaylaştırarak kaliteyi sağlar. Şirketinizdeki herkes teknik, idari ve finansal kararlar için sürekli güncellenen verilere erişim sağlayarak ihtiyaç duydukları bilgileri alır. Satınalma, mühendislik ve üretim süreçleri arasındaki entegrasyon size gerçek bir şirket resmi sunar.

Proje Teslimat
IFS Proje Teslimat™ ile ihale, ayrıntılı tasarım, satın alma, üretim ve/veya birleştirme aşamasından test, teslim, satış sonrası destek ve bakım aşamasına kadar uzanan yelpazede, karmaşık teslimatları yaşam döngüsü boyunca koordine edersiniz.
Devreye Alma
IFS Devreye Alma™ bir fabrikanın veya sınai tesisin tüm bölümlerinin tasarım, kurulum, test,işletim ve bakım aşamalarının yönetimin veya nihai müşterinin talep ettiği operasyonel gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilmesini ve devir tesliminin güvenli ve sistemli bir şekilde yapılmasını sağlar. Örneğin, bunu mekanik tamamlama paketleri ve eksikler tutanağı listesi (kusur listesi olarak da bilinir) ile uygulama içerisinde de yapabilirsiniz. Bu gelişmiş işlevsellik, tipik olarak Enerji & Kamu Hizmetleri endüstrisi için kullanılır.
Benzer Varlık Yönetimi
IFS Benzer Varlık Yönetimi™ örneğin sahaya bir transformatör yerleştirmek gibi spesifik bir görevi yerine getirmek amacıyla bir dizi operasyon, bölüm, standart iş, araç/tesis, vb. yönetmenizi sağlar. Aynı zamanda, revizyon yönetimi ile tamamlanmış proje ve varlık tahminleri yapabilir ve fikirden realizasyona, yeniden tasarlamadan işletmeden çıkarmaya kadarki yaşam döngüsü içerisinde paralel revizyonlar/tahminler ile çalışabilirsiniz. Ayrıca, bir yapılandırıcı, gerçek özelliklere dayanan uyumlu birim ve uygulama öğesi yapıları üretmek için şablon yapıları yönetmenizi sağlar.
Varlık Tasarımı
IFS Varlık Tasarımı™ mühendislik süreçleri ve İnternet tabanlı işbirliği desteği için güçlü araçlar sunar. Tesislerdeki, güç nakil şebekelerindeki, fiber optik ağlardaki ve diğer birçok yapı ve tesis türündeki nesneler ile ilgili bilgilerin oluşturulmasına ve muhafaza edilmesine yönelik yüksek disiplinli bir mühendislik çatısıdır. Tedarikçilerden ve danışmanlardan gelen proje bilgilerini doğrudan içe aktarmak mümkündür. IFS Proje Yönetimi ve IFS Tedarik Yönetimi™ içerisine sıkıca entegre edilmiş olan ürün, EPCI projelerini ve malzeme yönetimini etkin bir şekilde destekler. IFS Bakım Yönetimi ile birlikte, büyük yenileştirme projelerinde bile bakım süreçlerin etkilemeden eksiksiz bir varlık yaşam döngüsü desteği sunar.
Mühendislik Değişiklik Yönetimi
IFS Mühendislik Değişiklik Yönetimi™ değişiklik taleplerini ve değişiklik emirlerini kullanarak mühendislik değişim süreçlerinizi basitleştirir ve hızlandırır. Değişiklik emirlerini uygulamadan önce değişiklikleri almanızı, incelemenizi, kontrol etmenizi ve onaylamanızı sağlar.
PDM Konfigürasyonu
IFS PDM Konfigüratörü™ (Ürün & Veri Yönetimi) mühendislik tasarımını, konfigürasyon kontrolünü, ürün ve ürünlerin takibini destekler. Durumdaki değişiklikler, tasarım değişikliklerinde neyin, niçin, ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı, süreçleri ile ele alınarak kaydedilir. Gelişmiş revizyon yönetimi, üründe yapılan değişikliklerin yanı sıra karmaşık düzenlemelere uymanıza yardımcı olacak yeteneklere genel bir bakış sunar. Güçlü “en uygun olanı” arama ve kopyalama işlevi, ürünleri ve tasarımları yeniden kullanmanızı sağlayarak, ürünleri ve parçaları standartlaştırmayı kolaylaştırır.

IFS Proje™

IFS Proje bileşenleri, tüm proje yaşam döngüsünü yönetmenizi kolaylaştırır. Mali, satınalma, stok, müşteri siparişleri, üretim, mühendislik, insan kaynakları, doküman yönetimi, varlık ve hizmet yönetimi gibi diğer IFS bileşenleriyle tam olarak entegre olan bu çözüm, proje bazlı üretim, mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve altyapı, EPCI (Mühendislik, Tedarik, İnşaat & Kurulum) ve Ar-Ge organizasyonları dahil olmak üzere, işlerini yönetmek için proje prensiplerini kullanan şirketler tarafından tercih edilmektedir.

Proje Raporlama
IFS Proje Raporlama™ proje maliyet işlemlerini zaman, giderler, malzemeler ve diğer çeşitli maliyetler dahil bir projeye işlemenizi sağlar. Proje yöneticisi, proje yönetimi ve takip işlevselliği ile proje faaliyetleriyle ilgili zaman ve maliyetleri izleyebilirsiniz. Mali akışlar tamamen desteklenir, maliyet muhasebesini ve eksiksiz faturalama özellikleri içerir. Bileşeni, geri ödenebilir sözleşmelerin gerekli olduğu fatura müşterileri için temel olarak kullanabilir ve kullanılacak oranları tanımlamak için projelere fiyat listeleri ekleyebilirsiniz.
Risk Yönetimi
IFS Risk Yönetimi™ proje risk değerlendirmelerini tanımlamanıza izin verir. Kullanıcı tanımlı risk şablonları, tutarlı çalışma uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olur. Potansiyel sorunlar ve sonuçlar tanımlanmıştır, böylece riski azaltmak için gereken eylemleri ve yanıtları yönetebilirsiniz.
Bir risk analizi genellikle bir projeye, satış sözleşmesine veya alt sözleşmeye bağlıdır. Bağlı proje veya sözleşmenin ömrü boyunca, IFS Risk Yönetimi, sürekli bir tanımlama, belirleme, değerlendirme, gözden geçirme ve iş süreci ile riski etkin bir şekilde yönetme işlevselliği sağlar. IFS Risk Yönetimi, nitel bir risk değerlendirme yaklaşımının desteklendiği yapılandırılmış bir çerçeve sunar. Tüm risk analizi çok düzeyli bir grafik gezgini olarak gösterilmektedir.
Proje Bütçeleme & Tahmin
IFS Proje Bütçeleme & Tahmin™ proje maliyet kontrolünü yönetmeniz için kapsamlı işlevsellik sunar. Kullanıcı tanımlı proje tahmin türleri, proje değerlendirmelerin, bütçelerin, tahminlerin, incelemelerin birden fazla versiyonunu destekler. IFS Proje Bütçeleme ve Tahmin, hem bütçe hem de gelir için proje bütçelerini ve tahminlerini yönetme işlevi sağlar. Her proje için birden fazla tahmin sürümü ve bir etkin bütçe sürümü yönetilebilir ve farklı para birimlerinde bütçe ve tahmin yapmak mümkündür. Proje Bütçeleme ve Tahmin, İş Kırılımı Yapısının (Proje, Alt Proje, Faaliyet) tüm seviyelerinin yanı sıra isteğe bağlı Maliyet Kırılımı Yapısının (Düğüm, Maliyet / Gelir Öğesi) tüm düzeyleri için oluşturulabilir ve yönetilebilir. Proje durumunu belirli bir tarih ve saatte yakalamak için anlık görüntü işlevi sağlanmıştır, böylece projenin o noktadan itibaren öngörülmesine izin vermek için statik bir görünüm sağlanır. Sistem, Tamamlanması için Tahmin (ETC) ve Tamamlanmasındaki Tahmin (EAC) prensiplerini destekler. Bütçeler maliyet (CBS) (Cost Break-Down Structure) ve iş kırılımı yapıları (WBS) ile kontrol edilebilir. S Eğrileri ve Düz Çizgi mantığı dahil Bütçe ve Tahmin Dağıtma kuralları mevcuttur.
Planlama & Çizelgeleme
IFS Planlama & Çizelgeleme™  IFS’teki proje zaman çizelgelerini programlamanızı sağlar. Bir projenin tüm WBS (Work Breakdown Structure) çizelgeleme ve Gantt şeması seçenekleri mevcuttur, planlama mantığı bağımlılıkları ve kısıtları destekler. Kaynak planlama ve simülasyon da desteklenir. IFS Applications Microsoft Project® veya Primavera® gibi araçlara çift yönlü entegrasyon sağlar.
Proje Yönetimi
IFS Proje Yönetimi™ projelerin planlanması ve takibi için eksiksiz bir çözümdür. Proje odaklı bilgiler, tüm proje yaşam döngüsü boyunca merkezi olarak izlenebilir ve korunabilir. IFS Proje Yönetimi, kullanıcı tanımlı WBS (Work Break-Down Structure) kullanarak projeler oluşturmanıza olanak sağlar. İş süreci tutarlılığını sağlamak için şablonlar kullanılabilir. Maliyetler, gelirler, saatler ve miktarlar proje WBS ile ilişkilendirilebilir. İlerleme ve Kazanılan Değer desteklenir. Tahmini, Temel, Son Tahmini, Taahhüt Edilmiş, Kazanılan Değer ve Gerçek dahil tüm maliyetler WBS’nin tüm seviyelerinde izlenir. Proje bileşeni daha sonra tedarik, mühendislik, üretim, montaj ve yapı gibi diğer alanlar için alt planlar oluşturmada kullanılan proje planını tutar. Proje kodu kısmı, proje boyutunu Genel Muhasebeye yerleştirir ve bir projenin kapsamlı finansal yönetimine izin verir. 
Alt Yüklenici Sözleşme Yönetimi
IFS Alt Yüklenici Sözleşme Yönetimi™ basit ya da karmaşık alt yüklenici faaliyetlerinin yönetimini kolaylaştırır. örneğin, inşaatın bir aşamasını bir alt yükleniciye verdiyseniz, bileşen sayesinde kapsamı kolayca yönetebilirsiniz. İlerleme durumunu takip edebilir ve kurulan ilerleme ve miktar gibi değer biçme yöntemlerine dayanan değerlendirmeler yapabilirsiniz. Çözümün değişiklik yönetimi kabiliyetleri güçlü olduğundan, değişiklikleri daha kolay yönetirsiniz. İş talimatlarını alt yüklenicilere gönderebilir, alt yükleniciden fatura ve uygulama sonuçlarını alabilir, değerlendirme sertifikaları oluşturabilirsiniz.
Satış Sözleşme Yönetimi
IFS Satış Sözleşme Yönetimi™  satış sözleşmelerinizin ihaleden bitiş ve devir teslime kadar olan yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlar. Ödeme uygulaması fonksiyonunu içerir, tanımlanmış fiyat arttırma ve tutma kurallarının, sertifikaların ve ödemelerin kontrol altında tutulmasını kolaylaştırır. İlerleme, miktar, satış değeri, ilave masraf ve hakedişler gibi bir dizi esnek seçeneği baz alarak faturalar ve uygulamalar oluşturabilirsiniz. İadeli proje faturalama desteği verilmektedir. Bileşen, kapsamdaki değişiklikleri yönetebilecek kadar güçlü değişiklik yönetimi kabiliyetlerine sahiptir

IFS Üretim™

IFS Uygulamaları uzun süredir üreticilere Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) için çevik bir çözüm sunmaktadır. IFS, en başından beri, üreticilerin birden fazla üretim modunda sorunsuzca çalışma gereksinimlerinin farkındalığını taşıyor. Günden güne üretim endüstrisinin daha karmaşık hale gelmesiyle, IFS Uygulamaları giderek daha fazla üreticiye Stoğa Üret, Siparişe Özel Üretim, Siparişe Özel Konfigürasyon, Kesikli Üretim ve Mühendislik-Tedarik-İnşa‘dan oluşan bir kombinasyonda çalışmalarına yardımcı oluyor.
IFS Üretim bileşenleri, tüm personelleriniz için üretim sürecinin tüm aşamalarını destekleyerek birçok üretim türünün planlanmasını, uygulanmasını, kontrolünü ve analizini kolaylaştırır. Bu güçlü, çok yönlü çözüm, istisnaları yakalamak ve harekete geçirmek için tekrarlanan görevleri ileri düzey yönetim özel durum işlevselliği ile ele almak için oldukça basit ve otomatik bir akış sunar. Aynı zamanda farklı çalışma sistemlerinin aynı üretim ortamında bir arada bulunduğu yalın prensipleri ve karma modlu üretimi de destekler.

Satış & Faaliyet Planlama
IFS Satış & Faaliyet Planlama™ şirketlerin satış, finans, kapasite, kaynak bulma ve envanter de dahil olmak üzere, şirketle ilgili birden fazla bakış açısıyla aylık toplu plan oluşturmalarını ve sürdürmelerini sağlar. Çözüm, geçmiş verilerin yanı sıra tahminler ve açık talepler toplamak ve biriktirmek için operasyonel yeteneklerle bütünleşir. Kapasite gereksinimleri hesaplanır ve senaryo temelli planlama desteklenir.
Malzeme & Kaynak Planlama
IFS Malzeme & Kaynak Planlama™ zaman aşamalı güvenlik stokları dahil olmak üzere, IFS Talep Planlama tahminlerinin alınmasını ve mamullerin planlanması için senaryo simülasyonlu Ana Çizelgeleme içerir. IFS Kaynak İhtiyaç Planlaması dakullanılarak ana programdan hesaplanabilir. Ana programdaki mamul gereksinimleri, IFS Malzeme İhtiyaç Planlama kullanılarak bileşenler ve yarı mamuliçin şartlara ayrılır. Son olarak, IFS Kapasite İhtiyaç Planlama kullanılarak kaynak grubu tarafından daha ayrıntılı bir kapasite hesaplaması yapılabilir.
Ana Çizelgeleme, benzer gereksinimlere sahip bitmiş ürünlerin ürün ailelerinde düzenlenebileceği, tek ve çok seviyeli ana çizelgelemeyi destekler. Kaynak gereksinim planlaması, kademeli üretim stratejilerini destekler. Kullanıcı tanımlı planlama faturaları, merkezi çoklu alan ana çizelgeleme işlemine olanak sağlar. Kümülatif (birikimli) tüketilmemiş tahmini veya kümülatif tüketilmemiş tedariği temel alan mevcut ürün işlevselliği, mükemmel müşteri hizmeti sağlar. Kümesiz hesaplamalar, Ana Üretim Programlarının, birimler halinde veya para birimleri tablolarında, kullanıcı tanımlı kümelerle birlikte, kümelenmiş veya birikimli grafiklerin görüntülenmesini sağlar. Standart Satış ve Operasyon Planlama formatı da desteklenmektedir. MRP ve CRP, Ana Çizelgeleme, stok pozisyonu ve müşteri siparişleri gibi arz / talep verilerine dayanarak malzeme ve kapasite gereksinimlerini hesaplar. Min, max ve çoklu miktarlarla birlikte çeşitli lot büyüklüğü prosedürleri kullanılabilir. Kullanıcı tanımlı filtreli iş bildirimleri ve arz / talep detaylarına doğrudan bağlantılarla kolay çözüm için de güçlü bir destek verir. Bağımsız talep için tahminler girilebilir ve yapıdaki herhangi bir seviyede tüketilebilir (örneğin yedek parçalar). Talebe Yönelik Destek MRP, görsel ve entegre bir şekilde hem planlama hem de yürütme kontrolü için kullanılan bir yöntemdir. Stratejik olarak tanımlanmış emniyet stoklarına dayanarak, sistem dinamik bir şekilde ortalama günlük kullanıma ve nitelikli satış artışlarına göre tedarik emirleri oluşturacak ve en sonunda yürütmeyi yönlendirecek ve uyaracaktır.
Görsel Planlama & Çizelgeleme
IFS Görsel Planlama & Çizelgeleme™ (Üretimi Görselleştirme) sınırlı veya sınırsız kapasiteyi kullanarak üretim programınızı optimize eder. Planın grafiksel sunumu sayesinde, potansiyel kapasite darboğazlarını veya malzeme sıkıntılarını belirlemek kolaylaşır. İnteractive tasarım, kapasite veya malzeme sıkıntısına doğrudan müdahale etmenizi ve hızlı bir şekilde çözmenizi sağlar. Çözüm ayrıca sıralama desteği, kurulum optimizasyonu ve benzer özellikleri paylaşan işlemleri bloklar halinde gruplama olanağı da sağlıyor. 
IFS Üretim Görselleştirme, operasyonel çalışmalarda planlamacıları ve yönetimi destekler. Bu kullanıma hazır yapılandırılabilir çözüm, bir kaynaktan (makine ve işçilik) ve maddi durumdan, mevcut üretim durumu hakkında güncel bilgiler sağlar. Sadece grafiksel bir görselleştirme aracından daha fazlasıdır. IFS Üretim Görselleştirme üretim süreçlerinizi desteklemede gerekli işleri başlatmak için temel olarak da çalışır. Görüntüleyici ayrıca, üretiminizin gerçek zamanlı takibini sağlayan otomatik yenileme işleviyle birlikte gelir.
Siparişe Özel Konfigürasyon
IFS Siparişe Özel Konfigürasyon™ yapılandırılmış ürünler için güçlü bir destek sağlar. Milyonlarca kombinasyonla birleştirilebilecek çok sayıda parçanın karmaşık malzeme akışını idare etmek için güçlü bir işlevsellik sunar. Her benzersiz kombinasyon için bir parça numarası kullanmak yerine, ürünleri ve bunların olası çeşitlemelerini korumayı ve kontrol etmeyi çok daha kolaylaştıran yapılandırılabilir temel öğe numarası kullanırsınız. IFS Siparişe Özel Konfigürasyon ile her bir temel öğe için her bir özelliğin vasfı ve olası değerleri tanımlanır ve korunur. Çoklu seviyeli sabit (DOP) yapı olasılıkları dahil olmak üzere gelişmiş siparişe göre yap (MTO)’tan basit siparişe göre birleştir (ATO)’e kadarki siparişe göre üretim sürecini yönetmenizi ve sadeleştirmenizi sağlar.
Bileşen Bakımı
IFS Bileşen Bakımı™ maliyet, risk, gelir ve kapsam üzerinde tam kontrol sağlayarak, bir servis ya da üretim ortamında yapılan bileşen bakımına kapsamlı destek verir. Parça değişim satış–kiralama, tek ve çift değişim-belirleme olasılığı sunar, bu sayede tedarik zinciriniz daha çevik ve verimli hale gelir.
IFS Bileşen Bakımı bir bakım emrindeki veya bir iş emri ortamındaki bileşenler üzerinde onarım yapmak için kapsamlı destek sağlar. Bakımın işlenmesi için dört farklı tamir emri türü vardır; bakım emri, tamir iş emri (çok seviyeli tamir iş emri), demonte iş emri veya harici servis emri. Servis tipi konsepti, IFS Bileşen MRO işlevselliğinin önemli bir yönüdür. Bu tür hem bir iş kapsamı tanımlamak hem de yapılan iş için bir fiyat etiketi işlevi görmesi için kullanılır. Sistem ayrıca, bir bileşen bakım emri satırında tanımlanan servis türleri için satış satırları yaratma imkânı sunar. Bu satış satırları faturalandırma için müşteri siparişine aktarılabilir. Ayrıca bir servis sözleşmesi, müşteriler, parçalar ve servis türleri ile ilgili fiyatları ayırt etmek için kullanılabilir. Muhtemel fatura türleri şunlardır: Sabit Fiyat Bakımı, Kullanılan Kaynaklar, Masraf ve Fatura Planı. Ek olarak, bileşen bakım işlemi sırasında herhangi bir zamanda, bir parçanın müşteriye ait bakımı veya tamirinden bağımsız olarak bakım maliyetlerini takip etmek de mümkündür. Bakım çözümü için tamamlayıcı olan parça değişimlerini yönetme ve işleme kabiliyetidir. Üç değişim senaryosu desteklenir: Kiralama, Tek ve Çift değişim. Kiralama yöntemiyle değişim, şirkete veya müşteriye ait parçaların müşteriye gönderildiğini ve daha sonra iade edileceğini belirtir. Eğer tek bir değişim gerçekleştirilirse, parça değiş tokuş edilir ve sahipliği değiştirilir. Değiştirilen parçalar arasında bir fark varsa, müşteri de faturalandırılabilir. Çifte değişim, müşteriye ait parçaların onarılacağını belirtir. Onarım yapılırken, geri dönecek olan kiralık parçalar müşteriye sağlanır.
Proje Bazlı Üretim
IFS Proje Bazlı Üretim™ bir proje bağlamında üretim yaparken üretim siparişlerini, çoklu seviyeli sabit (DOP) yapıları, satın alma emirlerini ve diğer öğeleri doğrudan proje faaliyetlerine bağlamanıza izin vererek daha da çevik olmanızı sağlar. Proje bağlamında envanter fonksiyonu kullanılabilir, proje faaliyetleri arasında ve proje envanteri ile standart envanter arasında materyal transferi yapılabilir. Çözüm ayrıca, bir proje kapsamında malzeme ihtiyaç planlamasını yürütme seçeneğini de içermektedir.
Kesikli Üretim
IFS Kesikli Üretim™ iş emri taleplerinden bitmiş ürünlerin alınmasına kadarki üretim sürecini destekleyen kapsamlı bir çözüm sunar. Çözüm, malzeme uygunluğu kontrolleri, operasyonların planlanması, aletlerin ve işçiliğin değerlendirilmesi, entegre kalite yönetimi ve analizini içerir. Operasyonların veya malzeme işlemlerinin raporlanması, barkod okuyucuları veya operatör terminalleri gibi özel durumlar için uyarlanmış ara yüzler kullanılarak farklı şekillerde yapılabilir.
Parti Üretim
IFS Parti Üretim™ genellikle yiyecek ve içecek, ilaç ve kimya sektörlerinde karşılaşılan tarif/ formül bazlı üretimi destekler. Çözüm ham maddeden ara ürünlere ve bitmiş ürünlere kadar tam izlenebilirlik içerir. Seri dengeleme, birçok seviyedeki seri boyutu kısıtlamalarının daha kolay ele alınmasına yardımcı olur. Ürün özelliklerini esas alan dizilim, konum değiştirme maliyetini düşürür. IFS Batch Manufacturing kontrol planları ve analizler, yakalama ağırlığı ve çoklu ölçü birimleri içeren kalite yönetimini destekler.
Seri Üretim
IFS Seri Üretim™ üretim sürecindeki işlemleri azaltarak ve hatta ortadan kaldırarak verimliliğinizi artırır. IFS Seri Üretim, Kanban’ı, siparişsiz teslim almayı, lot / parti ve seri takip ile seri üretimin yanı sıra orana dayalı üretim programlarını, otomatik tüketim ve seri tüketim işlemlerini destekler. Planlamalar MRP / Ana Çizelgelemeden manuel veya otomatik olarak oluşturulabilir ve birden fazla üretim hattını kapsayabilir. Sipariş paketleri oluşturulabilir ve yazdırılabilir. Hesaplama, simülasyon, manuel kartların ve tam elektronik Kanbanların yürütülmesi desteklenir. IFS Planlama ile bir araya getirildiğinde, üretim hattı programları oluşturmak, tedarikçi programları planlamak ve Kanban devrelerini boyutlandırmak için malzeme ihtiyaç planlamasını (MRP) kullanarak bir hibrit itme / çekme sistemi oluşturabilirsiniz. Kanbanlar, gerçek gereklilikleri baz alarak çağrıları tetikler. Kart yönetimi işlevselliği, manuel kart devreleri için değişiklik yönetimi, sayma ve takip etme işlemlerini büyük ölçüde basitleştirir.
Atölye Veri Raporlama
IFS Atölye Veri Raporlama™ personellerinizin üretim bilgilerini hızlı bir şekilde rapor etmelerinin verimli ve kullanımı kolay bir yoludur. Operasyonlarınızın durumunu, üretilen ve hurdalanan ürünlerin miktarını ve biriken operatör saatlerini verir.
IFS Atölye Veri Raporlama ile üretim sistemindeki dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, barkod okuyucular vb. gibi çeşitli ekipmanların yardımıyla atölye verileri otomatik olarak toplanır. Operatör için ana müşteri, günlük atölye çalışması için ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren atölye tezgahıdır. Sistem operatöre araçlar, malzeme, kılavuzlar, takip edilen yapılar, atanmış kaynaklar vs. gibi tüm ilgili bilgileri sağlar. Sistem aynı zamanda personel başına eş zamanlı işlemler ve operasyon başına eş zamanlı personeller için destek sağlar. Ayrıca, kesinti durumunda kayıt ve takip süresi işlevselliği desteklenir. Eğer IFS Zaman & Katılım Bildirim Yönetimi kuruluysa sistem, atölye raporlama süresi ile zaman & katılım verileri onay işlevine entegrasyon sağlar.

IFS Tedarik Zinciri™

IFS Tedarik Zinciri bileşenleri, üretim ile tedarik zinciri yönetimi çözümünün temelini oluşturur. Bu bileşenler, ürün akışlarını daha iyi görselleştirmek ve sistemi verimli kullanmak, ayrıca farklı dağıtım modellerine ve çalışma yöntemlerine kolayca uyum sağlamak için ihtiyacınız olan basitliği sunar. Bu işlevsellik size şirketinizdeki büyümeyi desteklemeniz için gereken çevikliği verir. Teslimat için sipariş zinciri boyunca gerçek zamanlı iletişimden faydalanmanızı sağlar.

Talep Tahmin
IFS Talep Tahmin™ grafik sunumlar yardımıyla görerek plan yapmanızı sağlar. Oldukça işbirlikçi, grafikli ve interactive olan bu araç, günümüz piyasalarının en sofistike ve kullanımı kolay tahmin araçlarından biridir. Satış planlama, bütçeleme, ana planlama ve stok kontrolü için kısa ve uzun vadeli tahminler / talep planları oluşturmanıza yardımcı olur. Yeni ve yedek parçalar için güçlü destek sağlar. Ana Çizelgeleme ve Satış & Operayon Planlama ile gelişmiş bir entegrasyona sahiptir.
Çoklu Site Planlama
IFS Çoklu Site Planlama™ birden fazla site ve tüzel kişilik içeren bir tedarik ağında entegrasyon sağlar. Tahminler ve gerçek talepler tedarik zincirinin son noktasında toplanır, zaman aşamalı tedarik planlarına dönüştürülür ve dış tedarikçilere veya iç üretim yerlerine aktarılır. Böylece, siteler arasındaki entegrasyon artar, stoklar azalır ve müşteri hizmetleri iyileştirilir. Bir planlama ağı içindeki tüm sitelerin verimli ve eş zamanlı planlanmasını sağlar. Çoklu site planlı parçalar, planlama ağındaki tüm sitelerde aynı anda planlanır. Dağıtım emirleri planlama sürecinde bölgeler arası talep ve arzın hemen iletilmesini sağlar ve çoklu-site planlı parçalar için çoklu-site ürün yapısı boyunca kullanılır.
Stok Yenileme Yönetimi
IFS Stok Yenileme Yönetimi™ standart yenileme yeteneği sunar. Frekans, ABC sınıfı ve yaşam döngüsü bazında parçaları gruplandırır. Tek tek parçalardan ziyade servis seviyesi gibi parametreleri ayarlayarak farklı envanter planlamasını destekler. Aynı zamanda ekonomik sipariş miktarı, servis seviyesi bazlı emniyet stokları ve ağır parçaları işlemek için özel modeller gibi çok sayıda planlama stratejisi sağlayarak stok yenileme işlemlerini daha çevik hale getirir. IFS Envanter Yenileme, envanter seviyelerini daha doğru planlar ve yeniler. Envanter bölümüne bir dizi envanter kontrol yöntemi eklenmiştir. Bu yöntemlerden bazılarının çalışması için IFS Talep Tahmini gerekir. Bu bileşen, parçaların güçlü, verimli ve doğru şekilde yönetilmesini sağlar.
Satış Siparişleri
IFS Satış Siparişi™ IFS Tedarik Zinciri çözümünün, müşteri satış siparişi süreçlerinizi bir veya daha fazla alanda yönetebileceğiniz temel bir parçasıdır. Çözüm, satış teklifinden müşteri fatura ve iadelerine kadar olan tüm döngüyü kapsar. Envanter, dış tedarikçi veya üretim gibi çeşitli kaynak seçenekler desteklenir. Müşterilere güvenilir teslimat tarihleri teyit edebilmenin yanı sıra doğru planlama bilgisi sağlayabilmesi için müşteri rotaları ile site, müşteri ve tedarikçi arasındaki tedarik sürelerini tutan “tedarik zinciri matrisi”ni de içerir. IFS Satış Siparişleri, müşteri sözleşmeleri, fiyat listeleri, kampanyalar, satış promosyonları, indirimler ile çeşitli indirim ve masraflar dahil olmak üzere çok sayıda fiyatlandırma seçeneği sunar. Müşteri programları, gereksiz tekrarlanan ortamlardaki tahminleri ve iptalleri kolaylaştırır.
Çoklu site işbirliği ile küresel ve ayrı kaynak sağlama tedarik zinciri ağınızı optimize ederek teslimat performansını artırır. Teklifler, siparişe özel konfigürasyon (CTO), planlanabilir sevkiyat (CTP), sevkiyata hazır (ATP) ve iade malzeme yönetimi (RMA) işlevleri, mevcut özelliklerin bazı örnekleridir. Müşteri hesaplarınızı ve kredi limitlerinizi anında izleyebilmenizi sağlayan IFS Satış Siparişlerinden alacaklar muhasebesine (AR) faturaları otomatik olarak yazdırma, gönderme ve güncelleme özelliğini sunar. Gelişmiş ödeme koşulları, müşterilerinize birden fazla taksit seçenekleri ile gelişmiş ödeme planları sunmanızı sağlar.
SRM & Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
IFS SRM & Tedarikçi İlişkileri Yönetimi™ mevcut ve gelecekteki tedarikçilerle ilişkileri, iletişimi ve iş birliğini yönetmek için temel destek sağlar. Bir takvim görünümünde görselleştirilen günlük işlerin ve görevlerin yönetimini kolaylaştırır ve tedarikçilerinizle olan e-posta iletişimleriniz üzerinde tam kontrol sağlar. IFS Genişletilebilirliği, IFS Lobi, İş Zekâsı çözümleri vb. IFS yetenekleri ile birlikte IFS SRM, bir ERP çözümünün yapısını ve kontrolünü bir SRM çözümündeki dinamik ve genişletilebilir veri modeliyle birleştirir. Böylece kullanımı çok kolay ve tamamen gömülü bir çözüm sunar.
Tedarikçi Anlaşmaları veya Satınalma Siparişleri ile sonuçlanan tedarikçi etkileşimlerinizi ve RFI / RFQ sürecine sahip kaynak bileşenlerini izlemenizi sağlar. Çözüm, talepten siparişe, teslimat takibi ve ürünün teslimat noktasına varışına kadar olan tedarik yönetimi sürecini kolaylaştırır. Bu, merkezi satınalma yoluyla tedarikçilerinden daha iyi fiyat elde etmenize yardımcı olur ve küresel ortamda faaliyet gösteren çoklu siteli şirketler için çok uygun bir çözümdür. Yetkilendirme desteği dahil, hem doğrudan hem de dolaylı malzeme alımı yönetilir. Tedarikçi programları, tekrarlayan ortamlardaki tahminleri ve iptalleri kolaylaştırmak için kullanılabilir.
Sevkiyat Yönetimi
IFS Sevkiyat Yönetimi™ Muayene, iadeler ve hurda malzemeleri dahil gelen teslim almaların yanı sıra, giden sevkiyatlar için oluşturulmuş bir çözümdür. Gelen teslim alma, bir tedarikçiden ya da dahili bir siteden veya bir satınalma siparişinden alınan sevk önerisine dayanarak yapılabilir. IFS Sevkiyat Yönetimi, rezervasyon, toplama ve ürün teslimi fonksiyonları ile giden gönderi işlemini destekler. Ürün etiketleri, sevk irsaliyesi, teslim irsaliyesi, gönderi irsaliyesi ve proforma fatura gibi nakliye belgeleri oluşturulur. Ayrıca, giden elektronik gönderme önerileri desteklenir. Yapılabilirlikler arasında GS1 kullanan ticaret ortakları arasında standart entegrasyon desteği bulunmaktadır.
Kiralama Yönetimi
IFS Kiralama Yönetimi™ kiralama süreçlerini destekleyen gömülü fonksiyonlar sunar: Kendine kiralama, başkasına kiralama ve projedeki kiralama talebini yönetme. Kiralama talepleri alanlar arası süreçte şirket envanteri ile veya dahili tedarikçiden (dahili olarak) veya karşılıklı şekilde (haricen) karşılanabilir. Tüm verileri merkezi bir bileşende toplayan tek çözümdür ve kiralanan ya da teslimat, alındı, envanter yönetimi ve faturalama gibi kiralanmayan öğeler için ortak süreçler sunar.
Depo Yönetimi
IFS Depo Yönetimi™ (Envanter Dahil) ürün alım sürecinden ürün girişine kadar tüm depolama sürecini yönetmenize yardımcı olur. Çözüm, izlenebilirlik, raf ömrü yönetimi, konsinye stokları, taşıma birimleri, yer önerme ve çeşitli rezervasyon seçeneklerini destekler. Depo faaliyetleri, verimli ve gerçek zamanlı operasyonlar için büyük ölçüde iş odaklı, barkodlu ve elde tutulan cihazlarla rapor edilir. Bileşen ayrıca, yeniden sipariş bazlı planlama ve otomatik iş emri talepleri için temel bir çözüm sunar. Stoktaki malzemenin iç tüketimleri için malzeme talepleri kullanılır. Çözüm, GTIN (Global Ticari Ürün Numarası) ve SSCC (Seri Sevkiyat Konteyner Kodu) desteği de dahil olmak üzere GS1 kullanan ticari ortaklar arasında standartlaştırılmış entegrasyon için destek verir. Ayrıca, stokları uzak yerlerde, genellikle sarf malzemeleri ve yedek parça stoklarında tutma ve planlama imkânı da sunar.
Standart stok saklama ünitelerinden lot kontrollü ve seri hale getirilmiş ürünlere kadar malzeme taşıma ve izlenebilirliği tüm yönleriyle ele alır. Parça sahipliği, koşul, taşıma birimleri ve / veya belirli parça özellikleri gibi öznitelikler, envanterinizi doğru bir şekilde yönetmek için önemli hususlardır. Depolama çözümü ayrıca, gönderiler ve gelen teslim almalar için de çözümler içermektedir.

IFS Satış & Servis™

IFS Satış ve Servis bileşenleri, müşteri ilişkileri yönetiminiz için hayati öneme sahip iş süreçleri sağlar. Müşteri etkileşim zincirinizi, satış liderinden, satış döngüsü boyunca süregelen destek ve müşteri hizmetlerine kadar yönetir. Satış ve servis konseptimiz, ürün, servis ve destek ile müşterinize değer katabileceğiniz yere odaklanmanızı sağlar.

Harita Entegrasyonu
IFS Harita Entegrasyonu™ sürüş rotalarını görüntülemenizi, gerekli işler hakkında uyarılar almanızı ve son dakika işlerini planlamanızı sağlar. Devam eden ve planlanan işlerin konum paylaşımlarında sanal yol ve uydu haritaları sağlar. Microsoft Bing Maps for Enterprise (yazılım ve hizmet) ile entegredir. GPS koordinatları BizAPI aracılığıyla adreslenen bir ekipman nesnesine getirilebilir. İş emirleri daha sonra saha teknisyenlerinin sürüş rotasını (zaman ve kilometre) görselleştirmek ve tahmin etmek için haritada görüntülenebilir. Yapılandırılabilir simgeler, bilgi kutuları ve uyarılarla bilgileri görselleştirmek de mümkündür. IFS Uygulamalarındaki müşteriler ve satış siparişleri gibi herhangi bir iş nesnesi haritada görselleştirilmek üzere yapılandırılabilir. Bing Harita lisansları ayrı olarak satın almayı gerektirir
Servis Teklif Yönetimi
IFS Servis Teklif Yönetimi™ IFS CRM ile entegredir. Servis organizasyonunuzun Servis Sözleşmeleri, iş paketleri ve bireysel servis çağrıları için doğru fiyat teklifi almasını ve servis teslimatıyla satışları güçlendirmesini sağlar. Sözleşme ve iş temelli marj bilgileri sorunsuz bir şekilde hesaplanır ve sunulur; bu da sözleşme ve iş temelli kârlılığı doğrulukla ve hızla tahmin etmenizi sağlar.
Servis Sözleşme Yönetimi
IFS Servis Sözleşme Yönetimi™ kullanıcının her müşteri ve her servis nesnesi için servis seviyesini mümkün olduğu kadar kesin bir şekilde belirlemesini ve kontrol etmesini sağlar. Servis fiyatlandırması ve servislerin faturalandırılması bir müşteriyle kararlaştırıldıktan sonra, Sözleşme Yönetimi işlevselliği kullanılarak ayarlanabilir ve sözleşme süresi boyunca otomatik olarak kontrol edilip takip edilebilir. Servisler daha sonra periyodik olarak, her servis faaliyetinden sonra veya her ikisinin bir kombinasyonu olarak faturalanabilir. Sabit fiyatlar da ayarlanabilir. Ayrıca, her servis nesnesi için önleyici bakım faaliyetlerinin kapsamı ve çizelgesi belirlenebilir.
What-If Senaryo Keşfi
What-If Senaryo Keşfi™ (WISE) mobil iş gücüne sahip kuruluşlar için gelişmiş bir modelleme aracıdır. Değişim planlaması başarılı servisin ayrılmaz bir parçası olduğundan, IFS WISE, en düşük risk ve en iyi karşılığı olan yolu seçmek için alternatif faaliyet planlarını değerlendirmenize olanak sağlar. IFS WISE, farklı senaryoları her zamankinden daha hızlı ve daha doğru bir şekilde keşfetmenize yardımcı olmak için Dinamik Planlama Motorunun gücünü kullanır.
Dinamik Çizelgeleme
IFS Dinamik Çizelgeleme™ müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve çalışma verimini arttırmak amacıyla, yetenekler ve SLA’lar gibi birden fazla iş tanımlı kapasiteyi dinamik olarak planlayarak mobil iş gücünü optimize etmenizi sağlar. Çok iyi ölçeklenebilir planlama çözümüdür ve Dinamik Programlama Motorunu (DSE) ve istisna yönetimi için sezgisel programlama tezgahı içerir. Hem tesis içerisinde hem de bulutta (Hizmet şeklinde Yazılım) kullanılabilir.
Saha Servisi & Mobil
IFS Saha Servis & Mobil™ servis operasyonlarınızın fiyat teklifi verme-sipariş alma-faturalama-analiz sürecinde müşteri odaklı iş süreçleri şeklinde düzenlenmesini sağlar. Aynı zamanda mobil işgücü yönetimi, garanti süresi içerisinde ve sonrasında doğru fiyatlandırma dahil olmak üzere saha hizmeti ve iş gücü programlamayı destekler.
Çağrı Merkezi & Olay Yönetimi
IFS Çağrı Merkezi & Olay Yönetimi™ sizi müşterilerinize saha hizmeti veya ürün desteği verebileceğiniz etkin bir çağrı merkezi ile donatır. IFS Çağrı Merkezi & Olay Yönetimi aynı zamanda, sürecin tüm bölümleri için önceden hazırlanmış bir önlem paketiyle kapsamlı analizleri destekler. Servis talebi ve müşteri desteği için eksiksiz bir çözümdür. Olaylar ve görevler, sıra ve eskalasyon yönetimi içinde gelişmiş çözümlerle yönetilebilir. Açık çağrılar, iş emirleri, vadesi gelen faturalar vs. hakkında bilgi içeren müşteri görüşleri mevcuttur. Bir çağrı veya görev etrafındaki tüm iletişim günlüğe kaydedilir. Görevler, iş emri, satınalma siparişi ve satış siparişi gibi farklı referanslara bağlanabilir. 
Ürün Tahmin Yönetimi
IFS Ürün Tahmin Yönetimi™ teklifleri gönderirken bir ürünün olası en iyi teklif fiyatını belirlemek için karmaşık fiyat tahminlerini yapmada üretim şirketlerine destek verir. Arka ofiste teknik satış desteği ile satış temsilcisi arasındaki iş birliğini geliştirmek için gömülü IFS CRM çözümünü kullanıyoruz. Gelişmiş maliyet ve biriktirme işlevselliği, kullanıcıların bir ürünün kârla üretilip üretilemeyeceğini veya pazarlanıp pazarlanmayacağını belirlemelerini sağlar.
Satış Konfigüratörü
IFS Satış Konfigüratörü™ satış personelinize ve müşterilerinize ürün, ürün özellikleri ve aksesuar seçiminde sorunsuz ve rahat bir şekilde rehberlik eder. Kullanımı kolay “ürün danışmanı”, gereksinimleri tam olarak tanımlayan bir dizi soru aracılığıyla yapılandırmaları oluşturur. IFS Satış Konfigüratörü, konfigürasyon işlemi sırasında satış yapan kişiye veya müşteriye yardımcı olan, kullanıcının doğru konfigürasyon yapmasını sağlamak için olası kombinasyonlar, geçerli değerler, bilgi mesajları ve otomatik eklenen veya kaldırılan değerler hakkında bilgi aldığı bir kılavuzdur. Böylece, talep üzerine kesin gereksinimleri karşılayan yapılandırmalar oluşturursunuz.
Web Mağaza
IFS Web Mağaza™ web tabanlı sipariş yönetimi için ezber bozan bir çözüm ve yedek parça satışları için ideal bir araçtır. Ürün arama ve seçme, aynı şekilde fiyat ve mevcut olma durum kontrolü, müşteri kaydı ve sipariş takibi için birçok yol sunar.
CRM
IFS CRM™ (Müşteri İlişkileri Yönetimi) müşterilerinizin kendi müşterileriyle ve müşteri adaylarıyla ilişkilerini yönetmelerini, yönlendirmeleri takip etmelerini, takvim ve günlük işlerini yönetmelerini, pazarlama kampanyalarını kurmayı, koordine etmeyi ve fırsatları verimli bir şekilde yönetmeyi kolaylaştırır. IFS CRM, ERP çözümünün yapısını ve kontrolünü CRM çözümünün dinamik ve genişletilebilir veri modeliyle birleştiren kullanımı kolay ve tamamen gömülü bir çözümdür. IFS CRM, satış, müşteri hizmetleri, pazarlama, saha desteği ve müşterinize dokunan diğer işlevler arasında kesintisiz bir koordinasyon sağlar Tabloları, alanları ve olayları dinamik olarak yapılandırma yeteneği ile birleştirilen fırsat yönetimi ve BI analizi için standart raporların yanı sıra müşteri ve iletişim 360 görünümleri, her iki müşterinin tüm yaşam döngüsünü yönetecek olan IFS CRM çözümlerini kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamalarını sağlayacaktır.

IFS Bakım™

Eksiksiz Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) sisteminin bir parçası olarak, IFS’in varlık yönetimi bileşenleri, dünyanın hızla değişen taleplerini önceden tahmin etmenize ve bunlara uyum sağlamanıza olanak tanır. Çalışması ve erişmesi kolay olan çözüm, günlük varlık gereksinimlerinin yanı sıra sürekli geliştirme ve iyileştirme için ihtiyaç duyduğunuz kapsamlılığı ve fonksiyonaliteyi sunar. IFS, bakım çizelgeleme ve bakım emirleri için işlevsellik sağlar. Aynı zamanda EAM çözümü insan kaynakları, satınalma, risk yönetimi, finans, doküman yönetimi ve daha fazlasını güçlü bir uygulama haline getirerek iş süreçlerinizi en iyi şekilde destekler.

Toplam Ekipman Verimliliği
IFS Toplam Ekipman Verimliliği™ ekipmanın kullanılabilirliği, üretim süreci performansı ve üretim kalitesi hakkında sonuçlar çıkarmak için üretim/işirket bilgileri ve güçlü analiz araçlarının toplanması işlevselliğini sağlar. Operatörler ve iş süreç mühendisleri için günlük aktivitelerinde kullanımı kolay kullanıcı arayüzleri sağlar. Operatörlerin çaışma vardiyaları, iş süreç mühendisleri arasında kısa duraklamaların etkisini, performans düşüşlerini ve meydana geldikleri yere bağlı olarak ne kadar kritik olduklarını hızlı bir şekilde analiz edebilmeleri için iletişim kurabilme işlevselliği sağlanmıştır. IFS OEE, elde edilen siparişlere, ekipmanın durumuna ve hammaddelerin kalitesine bağlı olarak pratik seviyelerde belirlenen hedeflerin yanı sıra teorik olarak maksimum düzeyde üretim hedeflerinin izlenmesine olanak tanır.
B2B Portalları
IFS B2B Portalları™
İleri MRO
IFS İleri MRO™ daha düşük ve daha verimli MRO işlemleri ile üstün müşteri hizmeti sunmanıza ve maliyetleri düşürmenize yardımcı olur. Personeli, materyali ve diğer kaynak gereksinimlerini hizalayarak, bitiş tarihlerini güvenilir bir şekilde karşılayabilir ve geri dönüş zamanlarını iyileştirebilirsiniz.
IFS İleri MRO, karmaşık bir revizyon işi için sözleşme bilgilerini, faturalandırmayı ve maliyet/gelir takibini yönetir. Sözleşme bilgisi, sağlanacak olan hizmetlerin tanımını ve elden geçirilecek nesnedeki her kısım için fiyatlandırma mekanizmalarını içerir. Belirli bir revizyonla ilgili sistemde yaratılan tüm maliyet işlemleri takip amacıyla toplanır ve revizyon için işletme marjlarını hesaplamada servis sözleşmesindeki fiyatlandırma mekanizmalarıyla karşılaştırılır. IFS MRO Planlama, atölye ziyareti faaliyetlerini, ziyaret için önkoşulları, ana veri tanımlarını ve her ziyaretin iş kapsamı planlamasını kontrol eder. Her benzersiz atölye ziyareti için IFS MRO Planlama, ziyaret sırasında uygulanacak değişikliklerin yanı sıra detaylı iş kapsamı tanımı ve kontrolünün yanı sıra ek ayrıntıları da ele alır.
Araç Bilgi Yönetimi
IFS Araç Bilgi Yönetimi™mentegre filo ve konfigürasyon yönetimini desteklemenin yanı sıra mevzuat uyumluluğunu daha kolay ve daha verimli hale getirir. Araç Bilgi Yönetimi, hat bakımı, temel bakım, atölye onarımı ve bağımsız tam servis onarım merkezleri de dahil olmak üzere geniş bir operasyon yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda seri hale getirilmiş parça kontrolü, operasyonel planlama, önleyici bakım planlaması ve modifikasyon yönetimini de destekler.
Koruyucu Önleyici Bakım
IFS Koruyucu Önleyici Bakım™ düzenli önleyici bakım için programları yönetmenize yardımcı olur. Bir tesiste her türlü görevi organize edebilir ve hazırlayabilirsiniz. Ayrıca görevleri makine durumu, belirli olaylar, takvim ya da bir personelin veya yüklenicinin görevleri yerine getirmesi gerekip gerekmediği gibi kendi bakım parametrelerinize göre de zamanlayabilirsiniz. IFS Koruyucu Önleyici Bakım ayrıca çeşitli otoriteler ve genel tekrarlayan işler için gereken testleri de yönetir.
Bakım Planlama
IFS Bakım Planlama™ bakım emri planlamasını ve faaliyet planlamasını düzenleyerek, önleyici ve düzenleyici bakımı başlatmanın ortak bir yolunu sağlayarak kaynakları daha verimli bir şekilde planlamanıza olanak tanır. Grafik sürükle ve bırak arayüzü, hızlı ve basit bir şekilde değişiklik yapmanızı sağlar.
IFS Bakım Planlama (MPB), personel, malzeme ve araçların mevcudiyeti, takvimler, işin önemi ve önceliği gibi kısıtlamalara dayanarak planlı bakım faaliyetlerini planlar ve optimize eder. IFS MPB ayrıca, operasyonları mümkün olduğunca kısaltmak için planlama yaparken operasyonel planları göz önünde bulundurma ve bakımda bir fırsat olarak operasyonlarda ani değişiklikler yapma konusunda eşsiz bir özellik sunar. Her bakım emri için henüz oluşturulmamış önleyici bakım işlemleri, proje faaliyet tarihlerini hesaba katan proje bağlantılı bakım emirlerinin planlanmasının yanı sıra MPB’de programlanabilir. IFS MPB, birden fazla bakım planlayıcısının farklı bakım emirleri ve PM alt kümeleriyle aynı anda çalışmasına izin verir. IFS MPB, farklı şirket ve kaynak türleri için zamanlama senaryolarına uyum sağlamasında hem kaynak grubu hem de bireysel kaynak düzeyinde zamanlama yapmak üzere yapılandırılabilir. Hem sınırlı hem de sonsuz kaynak tanımlarını destekler. IFS İnsan Kaynakları ile entegrasyon sayesinde, personel ihtiyaçlarını otomatik olarak çeşitli yetkinlik mevcudiyeti ile karşılaştırabilirsiniz.
Bakım Emri
IFS Bakım Emri™ bakım işlemlerinizi daha verimli hale getirir, doğrudan ve dolaylı maliyetleri düşürür ve aksama süresin neden olduğu gelir kaybını azaltır. Arıza raporlama, hazırlık, planlama, yürütme ve son raporlama gibi bakım ekibinizi etkileyen tüm görevleri yönetir.
Grafiksel bakım emri çizelgeleme aracı, sürükle-bırak işlevlerini kullanarak kaynakları, yetenekleri ve işlemleri yönetmenize olanak sağlar. Bilgi erişim katmanları aracılığıyla eksiksiz izlenebilirlik, eksiksiz takip ve analiz yönetimi sağlar. Aynı zamanda personel ve ekipman güvenliği için destek verir.
Hat Tipi Varlıklar
IFS Hat Tipi Varlıklar™ makineleriniz, binalarınız, havalandırma sistemleriniz, taşıma sistemleriniz ya da bakımını yapmak istediğiniz varlıklarınız ile ilgili bilgileri yönetir ve yapılandırır. IFS Varlık Tasarımı ile tam entegre oluşu hem yeni tesisler, operasyonlar hem de tesis yenilemeleri için eksiksiz bir varlık yaşam döngüsü yönetimi sağlar.
Ekipman Yönetimi
IFS Ekipman Yönetimi™ makineleriniz, binalarınız, havalandırma sistemleriniz, taşıma sistemleriniz ya da bakımını yapmak istediğiniz varlıklarınız ile ilgili bilgileri yönetir ve yapılandırır. IFS Asset Design ile tam entegre oluşu hem yeni tesisler, operasyonlar hem de tesis yenilemeleri için eksiksiz bir varlık yaşam döngüsü yönetimi sağlar.

IFS Kullanım Destek™

IFS Kullanım destek bileşenlerimiz en yeni web, mobil ve sosyal teknolojilerden faydalanarak ilişkiler kurmanızı ve geliştirmenizi sağlar. Kullanımı kolay, rol tabanlı portallar, etkinlik akışları ve özel amaçlı mobil çözümler aracılığıyla personellerinize, müşterilerinize, tedarikçilere ve diğer iş ortaklarına kişiselleştirilmiş, doğru ve gerçek zamanlı bilgiler verebilirsiniz. IFS’in kullanım destek bileşenleri aynı zamanda güvenlik, performans ve ölçülebilirlik sağlar. Bunun yanında, web hizmetleri aracılığıyla dahili ve harici sistemlerle entegrasyon yapabilirsiniz.

API & Access
IFS API & Access™ örneğin; ofis eklentileri, eklenti uygulamaları, hızlı uygulama geliştirme platformları ve daha fazlasını olanaklı kılmak için IFS Uygulamaları RESTful oData API’lerine erişebilmenizi sağlar. OpenID Connect kimlik doğrulama desteği, IFS Uygulamalarındaki verileri ve işlemleri diğer uygulama ve hizmetlerdeki verilerle ve işlemlerle birleştiren senaryolar oluşturmayı kolaylaştırır.
Konfigürasyon & Genişletilebilirlik
IFS Konfigürasyon & Genişletilebilirlik™ veri modelini genişleterek, kullanıcı deneyimine ekleyip adapte ederek veya uygulama akış mantığını tamamlayarak, kurumların IFS Uygulamalarını işlerine daha iyi uyacak şekilde uyarlamalarını sağlar.
B2B
IFS Business-2-Business™ müşterilerinizi, tedarikçilerinizi ve taşeronlarınızı, sezgisel ve kullanımı kolay tarayıcı tabanlı IFS Aurena kullanıcı deneyimi ile iş sürecinize katılmaya davet etmenizi sağlar. Kapsanan süreçler arasında taşeronluk üretim, taşeronluk işbirliği, belge yönetimi, çağrı merkezi, servis, taşeronluk iş emri, satış ve tedarik sayılabilir.
Lobby
IFS Lobby™ insanlara, kendileriyle, sahip oldukları rollerle veya belirli süreçlerle bağlantılı olarak şirketin içinde bulunduğu mevcut durumuna bir bakış açısı sağlar. Onlara ne yapmaları gerektiğini, köşede saklanmış durumları gösterir ve bu konuda doğru hareket etmelerine yardımcı olur. IFS Lobi, şirketinizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilir. IFS Lobby, IFS Aurena kullanıcı deneyiminin önemli bir parçasıdır.
Mobil Çözümler & Uygulamalar
IFS Mobil Çözümler & Uygulamalar™ çalışanlarınızın süre ve masraf raporlama, izinler, rapor erişimi gibi görevleri ve daha fazlasını herhangi bir yerdeki herhangi bir cihaz üzerinden yerine getirmesine olanak tanır. iPhone/iPad, Android ve Windows uyumlu olan uygulamalar sayesinde çalışanlarınız, kendi cihazları (BYOD) dahil olmak üzere istedikleri zaman ve istedikleri yerde çalışabilir.
Veri Yönetimi
IFS Veri Yönetimi™ IFS Applications’ın diğer uygulamalara veya kurumsal hizmet veri yoluna (web hizmetleri, mesaj yazılımı veya eski tip dosya transferi ile) bağlantısı için ihtiyacınız olan entegrasyon kabiliyetlerini sunar. Entegrasyon kabiliyetleri içerisinde yerleşik olan veri göçü ve veri çoğaltma, uygulamaya koyma veya süren ana veri yönetimi sırasında destek sağlar.
Akış
IFS Akış™ insanlara yalnızca atandıkları önemli olaylar ve görevleriyle değil, aynı zamanda abone olmayı seçtikleri herhangi bir nesnede yapılan değişiklikler hakkında proactive bildirimler gönderilmesini sağlar. Abonelik özelliğini, ilgili bir işlem ya da ilgilenilen bir nesnede yapılan değişiklikleri izlemek gibi daha pek çok işlem için kullanabilirsiniz.

Çapraz Fonksiyonlu Bileşenler

Çapraz fonksiyonlu bileşenlerimiz çoğu sektörde ve şirkette bulunan, kritik süreçleri düzenleyen, basitleştiren ve yöneten bir dizi güçlü araç sunar. Bu süreçler arasında iş zekası, sürdürülebilirlik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, süreç modellemesi ve doküman, kalite ve yaşam döngüsü yönetimi yer almaktadır.

Muhasebe Kuralları
IFS Muhasebe Kuralları ™ IFS Uygulamaları içindeki tüm manuel ve otomatik kayıtlar için size ortak bir kurallar kümesi sunar. Şirketinizin muhasebe modelini güvence altına alan mükemmel bir genel bakış elde edersiniz. Standartlaştırılmış arayüzler, IFS Uygulamalarına ve harici şirket çözümlerine gönderiilip alınan tüm işlemleri yönetmenizi kolaylaştırır.
Sürdürülebilirlik Yönetimi
IFS Sürdürülebilirlik Yönetimi™ tedarik zinciri boyunca bir ürünün kullanım aşamasında ve kullanım ömrü bitene kadarki tüm yaşam döngüsü aşamalarında kapsamlı destek sağlar. Mevcut verileri kullanır, malzeme bildirimleri ve çevresel ürün bildirimleri oluşturmanıza izin verir. GRI gibi çevresel raporlamalar için temel oluşturur. Esnek doğası gereği, REACh, RoHS veya WEEE ile çevre dostu etiketleme gibi her türlü uyumluluk amacı için kullanabilirsiniz.
Yaşam Döngüsü Yönetimi
IFS Yaşam Döngüsü Yönetimi™ varlık, ürün, proje, müşteri, servis veya diğer önemli iş ya da operasyonel akışlarınız gibi ele almanız gereken yaşam döngüsü ne olursa olsun, size tam kontrol sağlar. Tasarım aşamasından teslimat ve ötesine, tüm bilgi ve geri bildirimler aynı sistemde belgelenir ve bugün ya da gelecekte, istenilen her an yetkisi olan herkes tarafından kolayca ulaşılabilir. Böylece, geçmişten bilgi alabilir, hataları azaltabilr ve iş süreçlerinizi sürekli olarak iyileştirebilirsiniz.
Döküman Yönetimi
IFS Döküman Yönetimi™ şirketinizin belgeler üzerindeki tam kontrolünü sağlar. Belge oluşturma ve geliştirme sürecini gerçekleştirir. Kullanımı kolay arama araçlarını içerir. Diğer işlevler arasında iş akışı, şablonlar, versiyon ve yayınlama yönetimi, fatura taraması (OCR) ve vurgulama özelliği bulunur. (Belge görüntüleme veya OCR gereklilikleri, üçüncü parti ürün tarafından yerine getirilir).
Raporlama & Analiz
IFS İş Raporlama ve Analiz™ finans ve İK’dan satış ve tedariğe kadar her şey için önceden oluşturulmuş analiz modelleriyle işinizi anlamanıza ve analiz etmenize yardımcı olur. Analiz Modellerine Microsoft Excel®, Microsoft PowerBI®, IFS Lobby ™ ve en popüler raporlama ve analiz araçlarından erişebilirsiniz. IFS İş Raporlama, Excel tabanlı bir iş raporlama ve planlama aracıdır. Kendi başına bir rapor aracı olarak veya bütçeleme ve iş planlamasının ayrılmaz bir parçası olarak kullanılabilir.
Kurumsal Operasyonel Zekâ
IFS Kurumsal Operasyonel Zekâ (EOI)™ uçtan uca entegre performans yönetimi sağlar. Bu, şirketlerin bir bütün olarak yönetilmelerinin yanı sıra, sorunlu veya karmaşık iş süreçlerini düzeltir ve iyileştirir. IFS EOI çözümü, IFS görsel öngörü stratejisinin bir parçasını oluşturur ve 360 derecelik, kurum çapında, yukarıdan aşağıya tüm süreci ve şirket stratejisi ile uyumlu performans perspektifini mümkün kılar. Öngörülü, kuralcı ve analitik operasyonel seviyeden C seviyesine kadar şirketinizin tüm seviyelerinde daha iyi ve daha hızlı karar alınmasını sağlar.
Kalite Yönetimi
IFS Kalite Yönetimi™ tüm değer zinciri boyunca kalite yönetimi verilerini kolaylaştıran ve standartlaştıran tam entegre bir çözüm sunar. Kontrol Planları, SPC Çizelgeleri ve Yetenek Endeksleri de dahil olmak üzere kalite kontrolünde geniş bir işlevsellik alanını kapsar. IFS Kalite Yönetimi, kontrol planları, test ve denetleme talimatlaryla parçalar, tedarikçiler, üretim süreçleri ve tüm bunların kombinasyonları için standartları tanımlama yeteneği sağlar. Örnekler mağaza siparişleri, satınalma siparişleri, seri numaraları, lot numaraları ve zaman damgalı işlemlerle bağlantılıdır. Değişkenler ve nitelikler için en yaygın SPC çizelgeleri desteklenir ve yetenek endeksleri herhangi bir işlem için hesaplanabilir. Standart arayüzlere sahip genel bakış formları, daha gelişmiş istatistiksel hesaplamalarda üçüncü taraf ürünlerini beslemek için kullanılır.
Süreç Modelleri
IFS Süreç Modelleri™ şirketinizin iş prosedürlerini, rutinlerini ve sorumluluklarını geliştirmek ve iletmek için entegre bir araç, yöntem ve grafik model paketi sunar. IFS Uygulamalarını kullanırken, şirket süreçlerinizi ayarlayabilir ve bu süreçlere aktarım yapabilirsiniz. Grafik dokümanlar üreterek kurumsal yapınız ve süreçleriniz için bir model oluşturabilirsiniz.
IoT İş Bağlayıcı
IFS IoT İş Bağlayıcı™ ham verileri, IFS Uygulamalarında planlanan ve optimize edilen eyleme dönüştürülebilir öngörülere dönüştürmenize yardımcı olarak riskleri azaltır ve IoT girişimlerinizi hızlandırır. IFS IoT İş Bağlayıcı, işleri yürütmek için gerekli olan araçları, Microsoft Azure IoT Suite kullanarak öngörü keşiflerini yönetmek için IoT Keşif Yöneticisi, IoT gözlemlerine yanıt olarak gerçekleştirilecek doğru eylemi yapılandırmak için kullanılan IoT Denetleyicisi ve referans mimari sunar.